Behandelingen

Manueeltherapie

De manueel therapeut heeft een meer specifieke deskundigheid van het bewegingsapparaat, van de gewrichten en de wervelkolom in het bijzonder. Deze kennis en kunde  is ontwikkeld gedurende een 4-jarige vervolgopleiding na de basisopleiding van arts of fysiotherapeut.

Manuele therapie is met name geschikt bij klachten die naast pijn bestaan uit het slechter bewegen van een gewricht of gewrichten. Na het onderzoek en de analyse  van het probleem wordt door het uitvoeren van specifieke mobilisaties en manipulaties aan botstukken geprobeerd de gewrichtsfuncties en de bewegingspatronen te optimaliseren. Bij het uitvoeren van deze technieken kan een knappend geluid hoorbaar zijn. Vaak is er direct effect merkbaar in de vorm van beter bewegen en/of minder pijn.

Voor meer informatie: www.nvmt.nl en www.naomt.nl

×