Behandelingen

Gecombineerde Leefstijl Interventie

Vanaf 1 januari 2021 biedt Fysio-Manueeltherapie Molenweg in samenwerking met FIT-Lifestylecoaching en Dieet Compleet de Beweegkuur GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie) aan

Doel

Het doel van de Beweegkuur is het realiseren van gezondheidswinst bij mensen met een matig gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico, door de combinatie van bewegen, gezonde voeding en gedragsverandering. Belangrijkste aspect binnen de Beweegkuur GLI is dat wordt getracht gedragsverandering te realiseren. Hierin heeft de deelnemer zelf de regie door middel van doelen stellen en zelfmanagement. Daarnaast worden beslissingen genomen in samenspraak met de zorgprofessional, in plaats van dat ze de deelnemer van bovenaf worden opgelegd.

Wie komen in aanmerking?

De BeweegKuur GLI is bedoeld voor mensen met een gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico. Het gaat om mensen met een inactieve leefstijl, die gemotiveerd zijn om hun gedrag te veranderen.

  • BMI > 25 met verhoogde co-morbiditeit.
  • BMI > 30

Duur

De BeweegKuur GLI is een totaal programma van 2 jaar waarvan de begeleidingsfase 1 jaar duurt en de onderhoudsfase 12 maanden.

Kosten

De GLI wordt volledig vergoed door de zorgverzekering (ook geen eigen risico). Een verwijzing van de huisarts of POH is noodzakelijk.

Voor meer informatie en/of vragen, neem contact op gabrielle@fit-lifestylecoaching.nl of met 06-28412261.

www.fit-lifestylecoaching.nl   www.dieetcompleet.nl

×