Bij- en nascholingen

Bij- en nascholingen

Alle fysiotherapeuten van Fysio-Manueeltherapie Molenweg volgen regelmatig cursussen en scholingen om zich te verbreden of te verdiepen in diverse onderwerpen binnen de fysiotherapie.

Koen Buijtendijk heeft recentelijk met succes een uitgebreide nascholing onderbeen – enkel – voet afgerond.
Michael van der Hoef zit in de laatste fase van de Crafta opleiding, waarmee hij zich heeft gespecialiseerd in kaak- en aangezichtsproblematiek.
Henk Dekker en Bas Groot volgen binnenkort een verdiepende cursus van Ann Cools, een specialist op het gebied van schouderklachten.
Anna Rieuwerts start eind dit jaar een nascholing oedeemtherapie volgens de Vodder methode.

Met al deze kennis binnen de praktijk hopen wij u een zo volledig mogelijke fysiotherapeutische behandeling aan te kunnen bieden.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

×