Kwaliteit

Kwaliteit

Wij staan ingeschreven in het BIG-register en in het centraal kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Wij voldoen dus aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door het KNGF en volgen regelmatig bij- en nascholingen om ‘up to date’ te blijven. U kunt het kwaliteitsregister inzien op www.fysionet.nl Wij zijn aangesloten bij de klachtenprocedure van het KNGF. Informatie hierover vindt u in de folder in het folderrek.

Uw mening als patiënt vinden wij zeer belangrijk!

Wij proberen de kwaliteit van de geleverde zorg en behandeling optimaal te laten zijn. Daarom waarderen wij het zeer als u, na afronding van de behandeling, de moeite wilt nemen om de toegestuurde enquête in te vullen. Uw mening en opmerkingen geven ons de gelegenheid nog meer in te spelen op de wensen van u als klant en de kwaliteit verder te verbeteren.

×